top of page
​Febe Westerlund

Febe är i grunden sjukskötare, men har till övervägande del arbetet inom kyrka och församling. Hon har under c 15 år arbetet med ungdomar coh varit ledande ungdomsarbetare i en större församling. Ett jobb som hon tyckte väldigt mycket om och där ungdomarnas spontanitet och klurighet passade hennes sätt att arbeta. Febe är också diakonissa och har under många år arbetet med själavård och mänskor i  kris. Hennes förmåga att möta den lilla mänskan, är henne styrka.

 

Febe är diakonissa, arbetshandledare och psykorerapeut på specialnivå. Febe är en omtyckt föreläsare med förmåga att tala om livet på ett sätt som berör.

Leif Westerlund

Leif är till sin grundutbildning teolog och har i början av sitt yrkesliv jobbat c. 10 år i församlingstjänst, varav ca 7 år som kyrkoherde. Efter det blev det 5 år som rektor för en folkhögskola, innan det 1989 var dags att ge sig in i terapins värld. Mänskorelationer i olika sammanhang har alltid fascinerat, därför var det naturligt att jämsides med familjeterapin fördjupa sig i arbetshandledning och arbetslags utveckling.

 

Leif är teol.mag, präst, psykoterapeut på krävande specialnivå, arbetshandledare och arbetslagskonsult. Leif är en ofta anlitad föreläsare i olika relationsfrågor, har utbildat arbetshandledare och föreläser på kurser i ledarskap.

bottom of page