top of page

TJÄNSTER

PAR- OCH FAMILJETERAPI
Par- och familjeterapi går ut på att man talar om och behandlar sina problem tillsammans, som par eller med flera familjemedlemmar närvarande.

 

Problem som gör att man söker sig till par- eller familjeterapi kan se ut på olika sätt. Ibland söker man hjälp för att man upplever att man har ett gemensamt problem. Ibland handlar det om att hela familjen deltar för att hjälpa en familjemedlem. Gränsen är inte alltid självklar, för oftast är det ju så att hela familjen berörs om en familjemedlem inte mår bra.


Familjemedlemmar påverkar varandra både i negativ och i positiv riktning. Om man söker familjeterapi är det ofta med utgångspunkten att man på något sätt har fastnat i negativa mönster som man inte lyckats bryta själva.

 

Kanske har man tagit eller tillskrivit varandra roller som inte stämmer med den man vill vara. Kanske har arbetsfördelningen blivit väldigt orättvis, så att något upplever sig dra ett mycket tyngre lass än andra. Kanske lyckas man inte längre kommunicera med varandra.

 

Vanligt är också att familjer som drabbas av yttre händelser som stress, sorg eller motgångar av olika slag hamnar i ett läge där de inte längre orkar vara ett stöd för varandra.

UTVECKLING AV ARBETSLAG

 

Centralt i utvecklingen av arbetslag är att klargöra  och utveckla organisationens och arbetslagets

  • kultur

  • ledarskap

  • beredskap och färdighet till samarbete

  • kommunikation

  • information

Mål och innehåll utformas

  • på organisationens eller arbetslagets initiativ

  • med hjälp av ett avtal mellan organisationen och konsulten

  • med hjälp av det innehåll som arbetslaget producerar

  • med hjälp av de metoder som konsulten erbjuder

 

 

ARBETSHANDLEDNING

 

Du har ett jobb där du för det mesta trivs. Men ibland händer det saker på jobbet, eller i privatlivet, som gör att det börjar kännas motigare än nödvändigt. Speciellt i mänskonära yrken där man har sig själv som verktyg, är risken stor.

Arbetshandledning, enskilt eller i grupp, är ett sätt att komma i dialog med sig själv och sin arbets- uppgifter och med hjälp av en arbetshandledare söka efter lösningar och möjligheter i sin arbetsituation.

Arbetshandledningen är naturligtvis konfidentiell och sker på den handleddes villkor och fokus är på de mål den handledde ställer opp och på de teman som ur den handleddes synvinkel är viktiga.

FÖRELÄSNINGAR

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

bottom of page