top of page

PALVELUT

PARI- JA PERHETERAPIA
Pari- ja perheterapia on sitä, että terapeutin johdolla keskustellaan ja käsitellään solmukohtia yhdessä parina tai useamman perheenjäsenen kanssa.

Syyt miksi hakeutuu perheterapiaan vaihtelevat. Joskus hakee apua yhteiseen ongelmaan ja joskus koko perhe tulee tukeakseen yhtä perheenjäsentä. Raja ei aina ole itsestään selvä, koska useimmiten yhden perheenjäsenen pahoinvointi koskettaa koko perhettä.

 

Perheessä vaikutamme toisiimme sekä positiivisesti että negatiivisesti. Kun hakeutuu perheterapiaan, lähtökohtana on usein jumiutuminen jonkinlaiseen negatiiviseen kaavaan, josta ei olla pystytty irrottautumaan. 

 

Ehkä kokee olevansa roolissa, missä ei voi olla omaa itseään. Ehkä työnjako kotona on vinoutunut niin, että toinen kokee vetävänsä toista isompaa kuormaa. Ehkei kommunikaatio kumppanin kanssa suju kuin ennen.

 

On myöskin tavallista että kohdatessaan stressiä, surua tai erilaisia vastoinkäymisiä perhe joutuu tilaan, missä jäsenet eivät enää jaksa tukea toinen toisiaan.

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN

 

Keskeistä työyhteisön kehittämisessä on selvittää organisaation ja työyhteisön

• kulttuuria

• johtajuutta

• ytheistyön valmiutta

• kommunikaatioita

• viestintää

 

tavoitteet ja sisältö luodaan

• organisaation tai työyhteisön aloitteesta

• organisaation ja konsultin välisellä sopimuksella

• työyhteisön tuottaman materiaalin pohjalta

• konsultin tarjoamia metodeja käyttäen.

 

 

TYÖNOHJAUS

 

Sinulla on työpaikka missä yleensä viihdyt. Mutta joskus työssä tai yksityiselämässä tapahtuu asioita, jotka hankaloittavat elämää. Erityisesti ihmisläheisissä ammateissa, missä käyttää itseään työkaluna riski on suuri.

Työnohjaus, yksilönä tai ryhmässä, on tapa päästä vuoropuheluun itsensä ja työtehtäviensä kanssa ja yhdessä työnohjaajan kanssa etsiä ratkaisuja ja mahdollisuuksia erilaisiin tilanteisiin.

Työnohjaus on tietysti luottamuksellinen ja tapahtuu ohjattavan ehdoilla. Fokuksessa ovat ohjattavan asettamat tavoitteet sekä ohjattavan nostamat teemat.

LUENNOT

 

Luennoimme myös ihmissuhteisiin liittyvistä teemoista

bottom of page